Eredmény

EREDMÉNY

A projekt hét eredmény megvalósítását foglalja magába, mindegyiket egy vezető irányítja, aki a többi partnerrel együttműködve hozzájárul a projekt célkitűzéseinek megvalósításához.

 

1. Eredmény – A meglévő bevált gyakorlatok, valamint vonzó IKT és játék alapú e-eszközök elemzése és kiválasztása az aktív foglalkoztatás ösztönzése érdekében.

Eredmény Leírása: Összehasonlító elemzéssel össze kellene gyűjteni az Európában sikeresen megvalósított bevált gyakorlatokat, módszertani megközelítéseket és eszközöket. A kapott eredmények lehetővé fogják tenni a partnerek számára, hogy felépítsék a Job Labyrinth Játék gerinchálózatát.

Tevékenység Vezető Szervezet: Risorse s.n.c.

 

2. Eredmény: Adatbázis a Fiatalok Aktív Foglalkoztatásáról és munkaerőpiaci irányelvekről, a partnerországokban végzett szolgáltatásokról, szereplőkről és kezdeményezésekről.

Eredmény Leírása: Az adatbázis létre fog hozni egy integrált információs portfóliót, szolgáltatásokat és irányelveket, amelyeket beilleszthetőek lesznek a Job Labyrinth Játékba, képessé válva ezzel arra, hogy ösztönözze a fiatalok motivációit és az aktív foglalkoztatással kapcsolatos készségeiket, valamint integrált áttekintést nyújt nekik a szakképzés- / oktatás- / foglalkoztatás-orientált szolgáltatásokról.

Tevékenység Vezető Szervezet: Noviter s.r.l.

 

3. Eredmény – Kapacitásnövelő modulok

Eredmény Leírása: A kimenet egy sor tanulási modul lértrehozása lesz, amelyek elérhetőek lesznek 5 nyelven és egyszerűen letölthetőek a platformról. Ezek kifejezetten a szakképzésben/ iskolai és ifjúsági tanulási környezetben részt vevő tanárok és oktatók képzésére irányulnak majd a bevált gyakorlatokról, módszertanokról és megközelítésekről.  

Tevékenység Vezető Szervezet: BKS Uspech

 

4. Eredmény - JOB LAB technológiai keretrendszer

Eredmény Leírása: Ez az eredmény egy olyan technológiai keretrendszer kialakításával függ össze, amely beágyazza az 1. Eredményben kiválasztott webalapú útmutatási eszközöket, a 2. Eredményben említett adatbázist, a játékalapú eszköz dizájn tervezetével és alfa tesztelésével egyetemben, amelyet a továbbiakban kell kifejleszteni, tesztelni és integrálni az 5. Eredménybe. 

Tevékenység Vezető Szervezet: iTStudy Hungary

 

5. Eredmény - JOB LAB Gyakorlati Közösség

Eredmény Leírása: A projekt egyik legfontosabb eszköze a Gyakorlati Közösség lesz, amely egy alapos hálózatépítési folyamat révén épül fel. Ebben a folyamatban felkeresik az állami és magánszolgáltatókat és integrálják továbbfejlesztett és javított útmutatási, tanácsadási és elhelyezkedési szolgáltatásaikat, különös tekintettel a veszélyeztetett fiatalok számára.

Tevékenység Vezető Szervezet: Federazione CNOS-FAP

 

6. Eredmény - E-eszköztár a felhasználóbarát Job Labyrinth csomagokból

Eredmény Leírása: A végső eszközkészlet a központok és testületek egy kiterjedt hálózatának gyakorlatozó alkalmazottait, alkalmazottait és üzemeltetőit célozza majd meg, akik részeseivé válhatnak a Job Labyrinth hálózatának. Egy könnyen kezelhető útmutatót és egy tesztelt elektronikus iránymutatási csomagot, veszélyeztetett fiatalokat megcélzó figyelemfelkeltő játékalapú eszközöket kínál számukra, amely a szakképzésre és az oktatási ösvényekre tereli a fiatalokat, vagy megkönnyíti a munkaerőpiacra való átmenetüket. Az eszköztárnak egy testreszabott változata úgy lesz kifejlesztve, hogy alkalmas legyen beazonosított EU-s adatbázisokban és hálózatokon való terjesztésre, hogy azokat okostelefonokon és tableteken keresztül teljes mértékben kiaknázhassák, valamint hogy könnyítsék a terjesztést a szociális tanulás révén.

Tevékenység Vezető Szervezet: Risorse s.n.c.

 

7. Eredmény – Hatásvizsgálat és végső ajánlások

Eredmény Leírása: A végső ajánlásokat leginkább a terjesztési tervben meghatározott kulcsfontosságú politikai szereplők, uniós, regionális és nemzeti testületek és hálózatok kapják, annak érdekében, hogy felhívják a figyelmet a javasolt integrált megközelítés relevanciájára és hatására az aktív munkaerőpiaci programokra vonatkozóan, valamint az eszközök és a többi eredmény hatékonyságára, amelyek a veszélyeztetett fiatalok feltartóztatásának eszközéül szolgálnak, és elősegítik a társadalmi integrációjukat és aktív foglalkoztatásukat.  

Tevékenység Vezető Szervezet: Noviter s.r.l.