Projektové výstupy

Výstupy projektu

Projekt obsahuje realizáciu siedmych výstupov, každý mal zodpovedného lídra, ktorý  v spolupráci s ostatnými partnermi prispeje k dosiahnutiu projektových cieľov.

 

O1 – Analýza a výber existujúcich príkladov dobrej praxe a atraktívnych IKT e-nástrojov v IKT a hrách pre simuláciu aktívnej zamestnanosti.

Popis výstupu: Komparatívna analýza má zoskupiť všetky príklady dobrej praxe, metodologické prístupy a nástroje úspešne implementované v Európe. Vytvorený výstup pomôže partnerom vybudovať rámec pre Job Labyrinth hru.

Líder aktivity: Risorse s.n.c.

 

O2 – Databáza/úložisko aktívneho zamestnávania mladých a aktívnych politík trhu práce (APTP), služieb, aktérov a iniciatív vykonávaných v partnerských krajinách (Anglicky).

Popis výstupu: Databáza/úložisko bude pozostávať z integrovaného portfólia informácií, služieb a poradenstva ktoré budú ďalej zapracované do hry Job Labyrinth, schopnej simulovať aktívne zručnosti a motiváciu pre zamestnanie sa a ponúka možnosť integrovaného prehľadu služieb orientovaných na OVP/vzdelávanie/zamestnanie.  

Líder aktivity: Noviter s.r.l.

 

O3 - Moduly pre budovanie kapacít

Popis výstupu: Výstup bude sada vzdelávacích modulov, dostupných v 5tich jazykoch a ľahko sitahnuteľných z platformy, špecificky zameraných na tréning trénerov a učiteľov z oblasti OVP/škôl a inštitúcie v prostredí vzdelávania mladých v oblasti najlepších praktík, metodológií a prístupov. 

Líder aktivity: BKS Uspech

 

O4 - JOB LAB technologický rámec

Popis výstupu: Tento výstup sa vzťahuje na vývoj technologického rámca potrebného pre zaradenie webovo-orientovaných nástrojov z IO1, databázy IO2 a s dizajnom a alfa testovaním na hre založeného nástroja, ktorý bude ďalej vyvíjaný a testovaný v IO5.

Líder aktivity: iTStudy Hungary

 

O5 - JOB LAB Komunita praxe

Popis projektu: Komunita praxe bude jedným z hlavných prostriedkov projektu, vybudovaná prostredníctvom sietí a zapojenia verejnosti, súkromných poskytovateľov a integrovaním ich vylepšených poradenských služieb, asistencie pri hľadaní práce, špeciálne zameraných na zraniteľnú mládež.

Líder aktivity: Federazione CNOS-FAP

 

O6 – Sada e-nástrojov uživateľsky priateľských Job Labyrinth balíčkov

Popis výstupu: Finálna sada nástrojov bude zameraná na ponuku poradcov, zamestnancov, operátorov celého spektra centier a orgánov, ktoré môžu byť časťou siete Job Labyrinth, ľahko prehľadný sprievodca a na mieru upravené balíčky otestovaných e-nástrojov pre poradenstvo a zvyšovanie povedomia, založených na hrách, ktoré budú adresovať zraniteľnú mládež, smerovať ju na OVP a vzdelávanie, alebo umožnia ich prechod na trh práce. Upravená verzia nástrojov, bude vyvíjaná s cieľom vhodnej diseminácie v identifikovaných EU databázach a sieťach, plne využitelných cez smartfóny a tablety a tiež disemináciou prostredníctvom sociálneho učenia sa.  

Líder aktivity: Risorse s.n.c.

 

O7 – Dopadová štúdia a záverečné odporúčania

Popis výstupu: Záverečné odporúčania budú adresované najmä tvorcom politík, EÚ, regionálnym a národným orgánom a sieťam identifikovaným v diseminačnom pláne, aby bolo zabezpečené zvýšenie povedomia relevancie a dopadu navrhovaných integračných prístupov pre aktívne politiky trhu práce, ako aj efektívnosti nástrojov a ďalších výstupov vytvorených v projekte ako prostriedkov pre adresné zasiahnutie pomocou pre zraniteľnú mládež, jej sociálnu integráciu a aktívne zamestnanie sa.

Líder aktivity: Noviter s.r.l.

Kliknite tu pre Ganttov graf projektu aby ste skontrolovali trvanie Výstupov.